normativa
descargable en .pdf
subir
Lei 31/95 de prevención de riscos laborais
Última modificación: 29 de decembro de 2014
descargar PDFdescargar PDF
REAL DECRETO 39/1997 Regulamento dos Servizos de prevención
Actualizado con data 28 de xuño de 2010
descargar PDFdescargar PDF
Orde TAS 2307/2007
Regulación do subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de demanda e o seu financiamento
descargar PDFdescargar PDF
Real Decreto 395/2007
Regulación do sistema de formación profesional para o emprego
descargar PDFdescargar PDF
REAL DECRETO-LEI 4/2015
Reforma urxente do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral.
descargar PDFdescargar PDF

bajar